هفتمین نمایشگاه صنعت دیرگداز، تولید، تجهیزات و فناوری های وابسته

هفتمین نمایشگاه صنعت دیرگداز، تولید، تجهیزات و فناوری های وابسته

حضور در نمایشگاه صنعت دیرگداز 1401

شرکت متالورژی پودر خراسان میزبان قدوم پر مهر شما عزیزان در هفتمین نمایشگاه صنعت دیر گداز (غرفه 23) می باشد.

تاریخ برگزاری: 29 آذر ماه لغایت 1 دی ماه 1401

مکان برگزاری: هتل المپیک تهران